Regulamin porządkowy

Regulamin porządkowy 2023-03-11T21:31:47+01:00
 1. Pacjent po zgłoszeniu się na turnus rehabilitacyjny winien w pierwszej kolejności dopełnić  w sekretariacie wszelkich formalności związanych z przyjęciem do NZOZ PROMIEŃ  oraz uiszczeniem stosownych opłat.
 2. Pacjent winien posiadać ze sobą posiadaną dokumentację lekarską, dowód tożsamości oraz stale przyjmowane leki.
 3. Z historią choroby należy zgłosić się na badanie lekarskie, a następnie z kartą zabiegową do Zakładu Rehabilitacji.
 4. W przypadku nagłego zachorowania należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub fizjoterapeutę.
 5. Na zabiegi rehabilitacyjne należy zgłaszać się punktualnie.
 6. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarskiego.
 7. Okres pobytu w ramach turnusu rehabilitacyjnego odpłatnego rozpoczyna się w niedzielę od godz. 13.00 (pierwszego dnia) a kończy o godz. 14.00 w sobotę (ostatniego dnia pobytu).
 8. Okres pobytu w ramach turnusu rehabilitacyjnego w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej rozpoczyna się w dniu oraz od godziny przekazanej w informacji telefonicznej lub pisemnej a kończy o godz. 14.00 ostatniego dnia pobytu.
 9. Koszt pobytu w przypadku turnusu rehabilitacyjnego odpłatnego obejmuje: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie (3 posiłki), opiekę lekarską oraz zabiegi zgodnie z ordynacją lekarską.
 10. W obiekcie nie ma możliwości zakwaterowania pacjentów przyjeżdżających ze zwierzętami.
 11. Na zasadzie dobrowolności pacjent może ubezpieczyć się na czas kuracji od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie majątkowe pacjenci załatwiają we własnym zakresie.
 12. NZOZ PROMIEŃ nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe oraz pieniądze nie złożone do depozytu NZOZ.
 13. Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz czystości i ustalonego porządku na terenie obiektu.
 14. W godzinach od 22.00 do 7.00 obowiązuje cisza.
 15. Obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz uprawianie gier.
 16. W czasie przebywania pacjenta w pokoju nie należy zamykać drzwi na klucz ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz konieczność szybkiego udzielenia pomocy lekarskiej w razie zasłabnięcia. Na czas nieobecności w pokoju należy zamykać okna oraz drzwi na klucz.
 17. Pacjenci odpowiadają materialnie za wyrządzone przez siebie szkody w inwentarzu i urządzeniach.
 18. Zabrania się samowolnego opuszczania NZOZ na dłuższy czas w okresie odbywania kuracji. W wyjątkowych wypadkach można uzyskać przepustkę, za zgodą lekarza leczącego.
 19. Udział kuracjuszy w wycieczkach, wieczorkach tanecznych itp. dozwolony jest tylko za zgodą lekarza leczącego.
 20. Zabrania się opuszczania obiektu w godzinach ciszy nocnej,
 21. Pacjent, który znieważa personel lub inne osoby, podlega regulacjom artykułu 216 k.k. &1″ Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”
 22. Pacjent, który nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności do przestrzegania zaleceń objętych programem leczenia, albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla otoczenia narusza regulamin, może być przedterminowo wypisany z NZOZ PROMIEŃ.
 23. Kuracjusz ma prawo złożyć swoje uwagi i skargi na niewłaściwą opiekę lub obsługę, żywienie, stan higieniczno-sanitarny itp. kierownikowi NZOZ PROMIEŃ lub wpisać je do księgi życzeń, skarg i zażaleń, która jest dostępna w sekretariacie.
x
Potrzebujesz więcej inforamcji?
Oddzwonimy do Ciebie!


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
  Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu w celach marketingowych przez administratora danych - NZOZ Promień zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałam(em) dobrowolnie.

   [recaptcha]