NFZ

NFZ 2021-05-10T21:27:30+02:00

Project Description

POSTCOVIDOWE SZPITALNE LECZENIE REHABILITACYJNE

Dokumentacja wymagana do zakwalifikowania na rehabilitację szpitalną po przebytej chorobie Covid-19:

1. Oryginał skierowania do szpitala – Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19 (w rozpoznaniu: kod – U09 lub U09.9).

2. Kopia dokumentacji medycznej potwierdzająca zakończenie leczenia związanego z Covid-19.

3.  Aktualny numer telefonu.

4.  Adnotacja o samodzielności/braku samodzielności pacjenta.

Postcovidowa rehabilitacja trwa od 2 do 6 tygodni. Na leczenie zgaszać można się do 6 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście w godzinach pracy sekretariatu (pon. – pt., godz. 8-00 – 15.30)
lub przesłać na adres: NZOZ PROMIEŃ, Mariówka 1, 26-400 Przysucha


PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DOROSŁYCH

CZYNNA  CODZIENNIE

LEKARZE

 1. BARBARA PEŁSZYŃSKA – SPECJALISTA NEUROLOGII, BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
 2. ELŻBIETA KRASIŃSKA-STROJEK – SPECJALISTA NEUROLOGII

Pacjent powinien zgłosić się ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Zapisy w Rejestracji NZOZ PROMIEŃ, Mariówka 1

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00

 • osobiście na podstawie oryginału skierowania
 • telefonicznie ( 48 675-01-37) lub drogą mailową na podstawie danych ze skierowania.

W przypadku rejestracji telefonicznej lub mailowej, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w przeciągu 14 dni roboczych od dnia zapisu na wizytę.


PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

CZYNNA  CODZIENNIE

LEKARZE

 1. BARBARA PEŁSZYŃSKA– SPECJALISTA NEUROLOGII, BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
 2. MAREK LEJK – SPECJALISTA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Pacjent powinien mieć skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej, które może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zapisy w Rejestracji NZOZ PROMIEŃ, Mariówka 1

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00

 • osobiście na podstawie oryginału skierowania
 • telefonicznie ( 48 675-01-37) lub drogą mailową na podstawie danych ze skierowania.

W przypadku rejestracji telefonicznej lub mailowej, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w przeciągu 14 dni roboczych od dnia zapisu na wizytę.


FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

Zakład Rehabilitacji czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, w sobotę 8-15.

Zapisy w Rejestracji NZOZ PROMIEŃ, Mariówka 1

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00  osobiście lub telefonicznie  (48 675-01-37)

lub drogą mailową….

Skierowanie  na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Jedynie w przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ, lekarz specjalista (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu udzielania świadczeń, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.
NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych dzieci (do ukończenia 18 roku życia) z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego może się odbywać na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej. Cykl terapeutyczny trwa do 120 dni zabiegowych i obejmuje do 5 zabiegów dziennie.


ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI

Oddział Dzienny Rehabilitacji czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.

Zapisy w Rejestracji NZOZ PROMIEŃ, Mariówka 1

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00

 • osobiście na podstawie oryginału skierowania
 • telefonicznie ( 48 675-01-37) lub drogą mailową na podstawie danych ze skierowania.

Pacjent powinien zgłosić się ze skierowaniem do Oddziału Dziennego Rehabilitacji.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznego,
 • urologicznego,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej,
 • rehabilitacji neurologicznej,
 • rehabilitacji pulmonologicznej,
 • ginekologicznego;

lub lekarz poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • neurologicznej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • reumatologicznej;

oraz – w przypadku schorzeń przewlekłych – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.


ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ

Informacje i zgłoszenia w sekretariacie NZOZ PROMIEŃ, Mariówka 1

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30  osobiście lub telefonicznie  (48 675-01-37) (wewn. 101)
 • drogą mailową: sekretariat@mariowka.net

Dokumentacja wymagana do zakwalifikowania do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:

1. Oryginał skierowania do szpitala – Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

wystawione przez lekarza oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego;
 • chirurgicznego;
 • neurochirurgicznego;
 • neurologicznego;
 • reumatologicznego;
 • chorób wewnętrznych;
 • onkologicznego;
 • ginekologicznego;
 • urologicznego.

oraz w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych – z poradni:

 • rehabilitacyjnej;
 • urazowo-ortopedycznej;
 • neurologicznej;
 • reumatologicznej.

2.   Kopia aktualnej dokumentacji medycznej, potwierdzającej rozpoznanie.

3.  Oryginał zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu o występujących chorobach współistniejących.

4.  Aktualny numer telefonu.

5.  Adnotacja o samodzielności/braku samodzielności pacjenta.

6. Oświadczenie, że pacjent nie figuruje w kolejce oczekujących na rehabilitację stacjonarną w innym ośrodku.

7.  W przypadku osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – kopia dokumentu.

Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście w godzinach pracy sekretariatu (pon. – pt., godz. 8-00 – 15.30)
lub przesłać na adres: NZOZ PROMIEŃ, Mariówka 1, 26-400 Przysucha


x
Potrzebujesz więcej inforamcji?
Oddzwonimy do Ciebie!


Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu w celach marketingowych przez administratora danych - NZOZ Promień zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałam(em) dobrowolnie.

[recaptcha]