Obowiązki pacjenta

Obowiązki pacjenta 2021-04-08T20:27:45+02:00

Pacjenci przebywający w NZOZ PROMIEŃ obowiązani są:

 1. Okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, skierowanie oraz posiadaną dokumentację medyczną,
 2. Przestrzegać zaleceń lekarza i personelu medycznego,
 3. Przestrzegać rozkładu dnia w NZOZ PROMIEŃ,
 4. Przestrzegać zasad korzystania z urządzeń i powierzonego sprzętu.
 5. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 6. Przestrzegać niniejszego regulaminu porządkowego.
 7. Przestrzegać bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu na terenie szpitala.
 8. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu.
 9. Pacjent traci prawo do zabiegów rehabilitacyjnych, które nie zostały wykonane z przyczyn leżących po jego stronie.

Obowiązki osób opiekujących się pacjentem przebywającym w NZOZ PROMIEŃ

Pacjent ma prawo do opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub przez inną osobę wskazaną przez siebie, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w pomieszczeniu, w którym przebywa z pacjentem/dzieckiem.

 1. Rodzice lub opiekunowie mogą cały czas pozostawać w NZOZ PROMIEŃ razem z pacjentem ponosząc koszty własnego pobytu.
 2. Dzieci i rodzice mają prawo świadomie uczestniczyć we wszelkich decyzjach dotyczących opieki nad ich zdrowiem i uzyskiwać informacje w sposób odpowiedni dla ich wieku i możliwości pojmowania.
 3. Dzieci przebywające w NZOZ PROMIEŃ mają prawo do traktowania ze zrozumieniem oraz poszanowania prawa do intymności.

Osoby opiekujące się pacjentem i przebywające wspólnie z nim w NZOZ PROMIEŃ zobowiązane są do:

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w NZOZ PROMIEŃ w stosunku do pacjenta, nad którym sprawują opiekę,
 2. Przestrzegania zasad higieny osobistej,
 3. W określonych przypadkach np. choroba zakaźna pacjenta, przebywania wyłącznie w wyznaczonej sali,
 4. Stosowania się do zaleceń lekarskich,
 5. Przestrzegania Regulaminu Porządkowego,
 6. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu
x
Potrzebujesz więcej inforamcji?
Oddzwonimy do Ciebie!


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
  Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu w celach marketingowych przez administratora danych - NZOZ Promień zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałam(em) dobrowolnie.

   [recaptcha]