PFRON

PFRON 2024-02-08T14:36:21+01:00

Project Description

Turnusy rehabilitacyjne współfinansowane ze środków PFRON

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Trwają co najmniej 14 dni.

Terminy:

        • 19.05 – 01.06
        • 02.06 – 15.06
        • 07.07 – 20.07
        • 11.08 – 24.08
        • 15.09 – 28.09
        • 20.10 – 02.11

Uwaga!
W związku z planowanym podwyższeniem cen, koszty turnusów zostaną opublikowane w późniejszym terminie. 

Koszty:

Pacjent:

 • Turnus rehabilitacyjny w pokoju 1-os. z telewizorem i łazienką –
 • Turnus rehabilitacyjny w studio (pokój 1-osobowy z telewizorem, łazienka wspólna z pacjentem z sąsiedniego pokoju) –
 • Turnus rehabilitacyjny w pokoju 2-os. z telewizorem i łazienką  –

Opiekun osoby niepełnosprawnej:

 • Pobyt w pokoju 1 os. z telewizorem i łazienką –
 • Pobyt w studio (pokój 1 os. z telewizorem, łazienka wspólna z pacjentem z sąsiedniego pokoju) –
 • Pobyt w pokoju 2 os. z telewizorem i łazienką  –

Podana cena dot. opiekuna osoby niepełnosprawnej obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie i 2 zabiegi dziennie.Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON

Osoba posiadająca orzeczenie:

  • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

Osoba spełniająca kryterium dochodowe:

 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
   • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
   • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Ważne

Osobie niepełnosprawnej w trudnej sytuacji materialnej lub losowej może zostać przyznane dofinansowanie lub dofinansowanie opiekuna bez pomniejszania dofinansowania pomimo przekroczenia ww. kwot dochodu.


Zadania opiekuna na turnusie

Osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat, która wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie, pod warunkiem, że lekarz we wniosku skierowania wyraźnie uzasadni konieczność pomocy opiekuna.

Jakie warunki musi spełnić opiekun:

 • nie może pełnić funkcji członka kadry na turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON

 1. wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypełniony przez wnioskodawcę,
 2. skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu,
 3. zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia,
 4. informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego,
 5. kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 6. oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dokumenty należy złożyć w PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) zgodnie z miejscem zamieszkania lub miejscem pobytu, osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

Wzory dokumentów do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 3. Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego
 4. Zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia

Procedury i obowiązujące terminy

PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu turnusu, uczestnik samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu. W terminie 30 dni od powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu.

PCPR w terminie 7 dni sprawdza czy ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób z dysfunkcjami lub schorzeniami określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim, oraz czy wybrany organizator jest uprawniony do organizowania takiego rodzaju turnusu.

W przypadku niespełnienia tych warunków, PCPR w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności zmiany ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.


Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wynosi:

1.30% przeciętnego wynagrodzeniadla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia;
osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i nie pracującej bez względu na stopień niepełnosprawności
2.27% przeciętnego wynagrodzeniadla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
3.25% przeciętnego wynagrodzeniadla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
4.20% przeciętnego wynagrodzeniadla opiekuna osoby niepełnosprawnej
5.20% przeciętnego wynagrodzeniadla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności


MASZ PYTANIA? CHCESZ SIĘ ZAPISAĆ?
UZUPEŁNIJ FORMULARZ, A SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ!

  [recaptcha]

  x
  Potrzebujesz więcej inforamcji?
  Oddzwonimy do Ciebie!


   Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
   Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
   Zostaw numer
   oddzwonimy!
   Rejestracja
   Wyślij zapytanie
   na interesujący Cię temat...

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu w celach marketingowych przez administratora danych - NZOZ Promień zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałam(em) dobrowolnie.

    [recaptcha]