UE

UE 2017-08-01T06:55:45+02:00

Tytuł projektu

„Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce leczniczej NZOZ Promień celem poprawy jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenia dostępu do oferty medycznej”

Cel główny projektu

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez placówkę medyczną NZOZ Promień mieszkańcom województwa mazowieckiego, w tym powiatu przysuskiego poprzez wdrożenie usług on-line, obejmujących interakcję transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji przy wykorzystaniu TIK.

Cele szczegółowe projektu

 1. Stworzenie infrastruktury techniczno – informatycznej, umożliwiającej świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie jakości.
 2. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego opartego na zaawansowanych TIK w placówkach NZOZ Promień celem zwiększenia jakości usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego.
 3. Wprowadzenie do oferty e-usług medycznych w placówkach NZOZ Promień celem poprawy dostępności do oferty mieszkańcom Województwa Mazowieckiego.

Wskaźniki produktu

 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 8 szt.
 2. Przestrzeń dyskowa serwerowni – powiększona zostanie w wyniku projektu do 2 TB

Wskaźnik rezultatu

 1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – 1 szt.

 

Całkowita wartość projektu 1 028 956,50 PLN

Kwota kwalifikowana 1 028 956,50 PLN

Kwota dofinansowania  z UE  823 165,20 PLN

x
Potrzebujesz więcej inforamcji?
Oddzwonimy do Ciebie!


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
  Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu w celach marketingowych przez administratora danych - NZOZ Promień zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałam(em) dobrowolnie.

   [recaptcha]